Konserwacja dachów — Chojnice

Jedną z usług, które świadczymy, jest konserwacja dachów. Chojnice i okoliczne miejscowości to obszar naszego działania. Regularne sprawdzanie stanu technicznego pokrycia oraz więźby pozwala odpowiednio wcześnie wykrywać ewentualne wady i uszkodzenia, a także szybko na nie reagować. To podnosi poziom bezpieczeństwa w budynku, a także przynosi oszczędności i zapobiega spadkowi wartości nieruchomości. Wczesne reagowanie pozwala ograniczyć dalszy rozwój awarii.

 

Co ile przeprowadzać konserwację dachu?

Pierwsza tego rodzaju procedura powinna odbyć się maksymalnie 6 lat po montażu konstrukcji i być powtarzana co 3 lata. Jeśli pokrycie jest starsze niż 15 lat, to należy je kontrolować minimum raz na 2 lata. Pamiętaj też, by dokonać konserwacji po zakupie nieruchomości czy wystąpieniu czynników atmosferycznych, mogących wywrzeć negatywny wpływ na nośność i kondycję dachu.

 

Jak wygląda konserwacja dachów?

Konserwacja dachów polega przede wszystkim na wnikliwym przyjrzeniu się ich kondycji. Należy zbadać poszczególne elementy konstrukcyjne, zastosowane akcesoria, a także szczelność i drożność wszystkich elementów. W trakcie pracy zajmujemy się m.in.:

  • wymianą uszkodzonych dachówek/arkuszy blachy — wykonujemy również remonty dachów, jeśli ich stan tego wymaga,
  • uzupełnieniem brakujących elementów poszycia,
  • wymianą uszkodzonych części dachowych,
  • kontrolą stanu zabezpieczeń przeciwśnieżnych,
  • kontrolą stopni i podestów umożliwiających poruszanie się po dachu,
  • sprawdzeniem drożności rynien — warto o nim pamiętać, ponieważ jego brak może doprowadzić do zalania elewacji, a w konsekwencji do poważnych strat finansowych.

Prace są przeprowadzane zgodnie z wymogami prawno-technicznymi przez doświadczonych specjalistów. O rezultatach konserwacji informujemy inwestorów od razu po ich przeprowadzeniu. Konsultujemy również zakres prac, które warto wykonać w związku z zastanym stanem. Doradzamy, na jakie działania się zdecydować w konkretnym przypadku, aby dach nadal spełniał swoją funkcję, odpowiednio zabezpieczając budynek. Zapraszamy do współpracy.